HAZIR BETON

hazir_beton2Hazır Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir.

Bilimsel yöntemlerle tasarlanmış olan Agreton Hazır Beton, bileşen tartımları ağırlık yöntemiyle otomatik olarak yapılan, Agreton Hazır Beton tesislerinde üretilmiş ve standartlara göre  kontrol edilmiştir.

Tesislerimizde bu ürünlerin yanısıra, çeşitli kıvamlarda ve agrega dane büyüklük sınıflarında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Akıcı Dolgu Betonları, Yüksek Performanslı Betonlar, Erken Dayanımı Yüksek Betonlar, Tünel Kalıp Betonları, Yüksek Katlı Bina Betonları, Çevresel Etki Sınıflarına Uygun Beton Tipleri gibi ürünler de üretilerek müşteri talepleri karşılanmaktadır.


Agreton Hazır Betonun kalitesini belirleyen 5 temel aşama şunlardır:

 • Tasarım
 • Üretim
 • Taşıma
 • Yerleştirme
 • Bakım ve Kür

Bunlardan ilk üç aşama Agreton Hazır Beton tarafından, son iki aşama ise tüketici tarafından yerine getirilmektedir.

Agreton Hazır Betonun Fayda ve Üstünlükleri:

 • Hızlı
 • Sürekli ulaşılabilirlik
 • Her aşamada kontrol imkanı
 • Optimum malzeme kullanımı
 • Zaman ve maliyetten tasarruf
 • Çevre dostu

Agreton Hazır Beton tesislerimizde TS EN 206-1 standardına uygun; çeşitli kıvam ve agrega dane büyüklüğü sınıflarında, C8’den C100’e kadar normal ve yüksek dayanımlı betonlar üretilmektedir.

Agreton Hazır Beton Santrali

hazir_betonHazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır beton “üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere “beton santrali” denir. Beton santralleri karışım şekillerine göre “yaş ve kuru karışım” olmak üzere ikiye, depolama şekillerine göre de “bunkerli” ve “yıldız tip” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yıldız tip santralde, santralin önünde yıldız şeklinde bir stoklama alanı vardır ve kova vasıtasıyla agregalar arkadaki karıştırma kazanına aktarılır.Bunkerli santralde, ise agrega ve kumlar santralin önündeki bunkerlerde stok edilip, bantlı bir sistem ile karıştırma kazanına taşınır.